ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία:

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη όταν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα με άλλα μέλη της οικογένειας. Ενθαρρύνει τα μέλη της οικογένειας να επικοινωνήσουν για τις ανάγκες και τα συναισθήματα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση.

Κάποια από τα συχνότερα προβλήματα σε μια οικογένεια είναι: οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων, τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά στο σχολείο ή σε άλλα πλαίσια , κάποιο πρόβλημα υγείας -σωματικό ή ψυχικό- καθώς και περίοδοι μεταβολών ή πένθους.

Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες αποτελούν ένα είδος εκπαίδευσης μέσω του οποίου αποκτά τις δεξιότητες που θα χρειαστούν που θα χρειαστείτε ώστε αργότερα αντιμετωπίζεται μια δύσκολη οικογενειακή περίοδο.

Ο ψυχοθεραπευτής συντονίζει τις συζητήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε ενισχύει το συναισθηματικό δέσιμο και την υποστήριξη της οικογένειας με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ευτυχισμένης και υγιούς οικογένειας.

Υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας