Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Σύστημα θεωρείται το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Σύστημα μπορεί να είναι η οικογένεια , οι μαθητές σε μια τάξη ή οι εργαζόμενοι σε μια εταιρία.

Η συστημική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε άτομα , ζευγάρια , οικογένειες και ομάδες και οι θεραπευόμενοι αντιμετωπίζονται συστημικά από τον ψυχοθεραπευτή , δηλαδή γίνονται κατανοητοί ως συμμετέχοντες σε ένα πλέγμα σχέσεων και όχι ως μεμονωμένα άτομα.

Δίνει έμφαση στον τρόπο που οι άνθρωποι σχετίζονται, αναζητά το «πώς» σε μια δυσλειτουργική κατάσταση και όχι το «γιατί».

Ο,τιδήποτε μας συμβαίνει σχετίζεται με τα κυριότερα συστήματα της ζωής μας . Κουβαλάμε μέσα μας ένα φορτίο εμπειριών και πεποιθήσεων όλων των συστημάτων στα οποία υπήρξαμε μέλη , με πρώτο και βασικότερο σύστημα την οικογένεια μας. Στην οικογένεια μας έχουν τις ρίζες τους τα πιστεύω μας . Έχουμε βιώματα ως μέλη του οικογενειακού αυτού συστήματος , από τον τρόπο που οι γονείς μας φέρονταν σ’ εμάς και στους άλλους , από τον τρόπο που αντιδρούσαν , που εξέφραζαν συναισθήματα και που ζούσαν. Απ’ όλα αυτά σχηματίστηκαν οι δικές μας αντιλήψεις για την ζωή και την στάση μας απέναντι της .

Η συχνότητα και η διάρκεια των συναντήσεων ορίζεται από κοινού μεταξύ θεραπευτή και θεραπευμένου και με άξονα τις ανάγκες του τελευταίου. Ωστόσο πάντοτε υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης αυτού του πλάνου και αναπροσαρμογής του. Σε οποιαδήποτε στιγμή και φάση της ψυχοθεραπείας υπάρχει η δυνατότητα διακοπής. 

Το κόστος ορίζεται πάντα από το είδος της υπηρεσίας που θα σας παρέχουμε (ατομική, συμβουλευτική, θεραπεία ζεύγους/οικογενειακή).

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας

synexelixis21@gmail.com