ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η Θεραπεία Ζεύγους:

Ζήτηματα επικοινωνίας είναι ο πιο βασικός λόγος που ζητούν θεραπεία τα ζευγάρια. Ο θεραπευτής εστιάζει στο να καταφέρει το ζευγάρι να ανοιχτεί και να συζητήσει γι’ αυτά που το δυσκολεύουν ,σε ένα ήρεμο κλίμα . Το ζευγάρι πρέπει να εκφράσει συναισθήματα και ανάγκες και να μάθει τρόπους ώστε να επιλύει εκρηκτικές διαφωνίες αλλά και να αντιμετωπίζει τα πιθανά σεξουαλικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει τα πιθανά σεξουαλικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σεξ δεν είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στη σχέση είναι μέρος της σχέσης ,αν λοιπόν η σχέση έχει χάσει τα λειτουργικά της στοιχεία είναι φυσικό να εμφανιστούν είτε σεξουαλικές δυσλειτουργίες είτε αποχή ή μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας και ικανοποίηση της σεξουαλικής ένωσης. Λόγοι απιστίας είναι επίσης συχνοί λόγοι για τους οποίους τα ζευγάρια έρχονται σε θεραπεία.


Για όποιο ζήτημα και αν έρθει το ζευγάρι στη θεραπεία ο θεραπευτής αναζητά να βρεί το άκαμπτο πλαίσιο μέσα στη σχέση , το οποίο δημιουργείται είτε από τις προσωπικές προκαταλήψεις των συντρόφων για το πώς πρέπει να είναι ο γάμος . Το αποτέλεσμα είναι ότι το ζευγάρι θα μάθει νέους τρόπους συμπεριφοράς και συσχέτισης με τον /την σύντροφό του αφού συνειδητοποιήσει ότι σύχνα αναπαράγουμε στη σχέση μας, τη σχέση των γονιών μας.


Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει να μεγιστοποιήσει την ποιότητα της ζωής του ζευγαριού ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν επικείμενο χωρισμό που συχνά μπορεί να είναι η καλύτερη λύση και για του δύο ανθρώπους

Υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας