ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαδικτυακή Συμβουλευτική:

Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία ανάμεσα στον ειδικό και στον θεραπευόμενο όπου ο σύμβουλος  προσφέρει τις επιστημονικές τους υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στις σπουδές και στη γνώση του. Ο θεραπευτής δεσμεύεται από το απόρρητο και την δεοντολογία του επαγγέλματός του. Η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου απευθύνεται  σε όσους :

Ζούνε σε άλλη χώρα ή πόλη πχ φοιτητές, ταξιδεύουν συχνά πχ ναυτικοί. 

Ζούνε σε μέρη  όπου η πρόσβαση  σε ψυχολόγο  είναι  πρακτικά δύσκολη (μακρινό νησι)

Αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και δυσκολεύονται στην μετακίνηση.

Σε κάθε περίπτωση είναι καλό έστω για μία φορά ειδικοί και θεραπευόμενοι να συναντηθούν έστω για μία τουλάχιστον φορά στον επαγγελματικό χώρο.

Υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας